Allmänt om tandvård

Det finns många människor som känner ett stort obehag bara man hör ordet tandläkare eller tandvård. Man oroar sig för att det ska göra ont att gå till tandläkaren eller att något ska gå fel. Men faktum är att tandläkarkonsten är något som är otroligt viktigt och man bör egentligen vara mer rädd för att inte gå till tandläkaren än att gå dit. Tänder som inte undersöks och tas om hand kan vara förödande och bringa stor smärta in i en människas liv, dessutom behöver vi våra tänder för att äta och för att det rent kosmetiskt ser bättre ut med friska tänder än med sjuka.

Tandvård är en del inom den medicinska världen som ägnar sig åt att studera, och förebygga sjukdomar och skador i den orala regionen, det vill säga i munnen. Det en tandläkare ägnar sig åt är främst tänderna och tandköttet. Dessutom intresserar sig tandvården för käkarna och musklerna där omkring, det finns exempelvis många som gnisslar tänder när de sover och då kan tandläkaren hjälpa en att skaffa en så kallad bettskena som minskar skador och förebygger huvudvärk.

När man går till en tandläkare är det ofta inte bara själva tandläkaren man möter, det finns också en så kallad tandläkarassistent som skulle kunna jämföras med en sjuksköterska. Tandläkarassistenten hjälper och assisterar tandläkaren med bland annat utrustning, röntgen, munskölj och diverse administrativa uppgifter. De flesta tandläkare jobbar och verkar inom den offentliga sektorn, på privata egna mottagningar eller på andra privata tandläkarföretag. Vem som helst kan dock inte bli tandläkare, det krävs utbildning och licens för att utföra yrket. Det finns också tandläkare som verkar inom det militära och på fängelser med mera.

Tandvård har funnits i någon form i tusentals år men det är på senare år som den har blivit utvecklad och professionell. Tidigare i historien brukade man helt enkelt bara dra ut en värkande tand med hjälp av något verktyg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *