Att bli tandläkare i Sverige

I Sverige har det varit ett krav att ha examen för att få utöva tandläkaryrket enda sedan 1797, och sedan 1960-talet är det endast de som specifikt har utbildat sig till tandläkare som får utöva yrket. Tidigare utförde ofta läkare även den sjukvård som förekommer i det orala området. Bland annat regleras detta under en lag som kallas för ensamrätt till yrket. Tandläkaryrket är där särskilt skyddat i förhållande till andra skyddade yrken. Ett undantag är tandvård på djur där det är veterinärer som utför behandlingen, om en tandläkare vill arbeta med djur måste denne genomgå en extra kursutbildning.

För att bli tandläkare i Sverige behöver man en examen från en högskola, ett universitet eller en odontologisk institution. Dessutom behöver man tandläkarlegitimation innan man kan påbörja yrkesutövningen. Tidigare krävdes AT-tjänstgöring som är en sorts utbildnings- och testperiod innan man blev fullvärdig tandläkare, men det kravet togs bort på 1990-talet då landstinget ansåg att patienterna var för få och att kompetensen som gavs under utbildningen var tillräcklig. Man har dock under 2000-talet velat återinföra AT-perioden för tandläkare men detta har nekats av de utbildande institutionerna eftersom man är rädd att nyexaminerade tandläkare då ska utnyttjas som billig arbetskraft. Känner man ändå att man vill utföra en AT-period innan man blir tandläkare finns det möjlighet hos vissa tandläkare att gå som trainee i ett år, vilket är i stort sett samma sak.

Det är relativt svårt att komma in på tandläkarutbildningen och konkurrensen är hård. Förutom höga betyg behöver man ha läst de kurser som lärs ut på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet som exempelvis matematik 4, biologi 2, fysik 2 och kemi 2. I Sverige pågår tandläkarutbildningen under fem år och anordnas vid Umeå universitet, Malmö högskola, Karolinska institutet och Göteborgs universitet. Utbildningen skiljer sig något beroende vilket av lärosätena man väljer att studera på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *