Category Archives: Covid-19

Tandläkare måste bita ihop i coronatider

tandläkare corona virus

tandläkare corona virus

Under året 2020 har vår bransch drabbats stenhårt av coronaviruset trots att restriktionerna har börjat lätta. Den sociala distansieringen som nu förordas av Folkhälsomyndigheten innebär att vårt arbete försvårats avsevärt, då det som praktiserande tandläkare är helt omöjligt att hålla två meters avstånd och samtidigt utföra sitt arbete. Många svenskar som är oroliga för att drabbas av Covid-19 undviker nu miljöer såsom sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Det finns få typer av vård som är lika mottaglig för att sprida viruset som tandvården, då man som tandläkare behöver tillgång till patientens mun och befinner sig nära patienten under hela behandlingen.

Många besök skjuts upp eller avbokas

Under våren valde många mottagningar att stänga helt eller minska antalet bokningar. Detta gällde även Folktandvården som omfördelade sina resurser till akutvården runtom i Sverige för att bidra med livsviktiga resurser i form av masker, visir och annan skyddsutrustning. En av de åtgärder som togs av Folktandvården var att avboka alla barn och ungdomar som var inbokade för rutinkontroller till 2021 för att minska belastningen.  Eftersom att tandvård oftast inte är akut har detta varit möjligt att göra, men får samtidigt negativa konsekvenser för både patienter och praktiker.

För privata tandvårdskliniker har alla avbokningar fått allvarliga konsekvenser där många praktiker nu undrar om deras verksamhet kommer kunna hålla ut till dess att pandemin blåst förbi. För även om antalet smittade skulle minska så kraftigt att viruset stoppas helt kommer det ta längre tid innan folk börjar våga boka in sig för tandläkarbesök igen. Om man är frisk och kry kan det dock vara klokt att behålla sin bokning, då det kan bli både dyrare och svårare att få sina problem lösta vid ett senare tillfälle. Har man ett hål i tanden som går obehandlat i ett extra år eller halvår kan det bli en tråkig historia för patienten i slutändan.

Är det säkert att gå till tandläkaren?

Ja, det är det. Åtminstone om du går till en legitim mottagning. Tandläkarmottagningar som lyssnar till riktlinjerna utfärdade av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten är ständigt informerade med de senaste uppgifterna kring patientsäkerhet och kan därmed erbjuda en trygg behandling utan att utsätta vare sig patienten eller sig själva för risker. Detta kräver att patienter som känner minsta lilla symptom på sjukdom håller sig hemma, men i övrigt har fullt friska patienter ingen anledning att oroa sig.

Tandläkarmottagningar i Sverige är i regel fullt medvetna om vilka försiktighetsåtgärder som behöver tas. Redan innan coronavirusets utbrott var detta något som togs på allra största allvar, då masker och visir användes av praktikern som skyddsutrustning, oavsett om patienten hade sjukdomssymptom eller ej.

Även om coronaviruset bör tas på allvar och utgör ett hot mot samtliga som befinner sig inom riskgrupperna får vi inte glömma bort hur viktig tandvården är för samhället. Om vi väljer bort den helt på grund av alltför stor rädsla för smittspridning kommer helt nya problem att uppdagas för oss alla. Patienter kommer drabbas hårdare genom svårare och dyrare behandlingar vid ett senare tillfälle och många mottagningar kommer tvingas till konkurs. Det är en hårfin balans likt många andra samhällsbärande funktioner i samhället som påverkas av Covid-19.

Ska du gå till tandläkaren under corona-pandemin?

Om du behöver rådgivning kring tandvård i coronatider kan du besöka Folktandvården i Stockholms corona-guide https://www.folktandvardenstockholm.se/om-oss/nyheter/prioriterade-nyheter/covid-19-for-dig-som-ska-besoka-folktandvarden/ eller ringa till Folktandvården på 020-687 550 så får du hjälp med eventuella avbokningar, försiktighetsåtgärder och övriga frågor relaterade till hur coronaviruset påverkar tryggheten i ditt tandläkarbesök. Vi rekommenderar att du gör detta innan du avbokar ditt tandläkarbesök, oavsett om det är hos Folktandvården eller hos en privat aktör. Det är inte bara viktigt för att stödja mottagningarna, men även för din egen hälsa!