Tandläkarskräck

Det finns en utbredd rädsla hos befolkningen att gå till tandläkare vilket till och med har gett upphov till egna uttryck och ord som odontofobi och tandvårdsrädsla, i folkmun brukar det helt enkelt kallas för tandläkarskräck men det är egentligen felaktigt eftersom det inte är själva tandläkaren man är rädd för utan hela situationen som kan innebära smärta och tandläkarinstrumenten.

Rädslan kan bero på många olika saker, dels kan det komma från rykten och från populärkulturen där man ibland i filmer och så vidare kan se onda tandläkare med mera, men det kan också ha att göra med att man har en hög smärttröskel och har tidigare negativa erfarenheter av tandvården. Hos vissa kan det gå så långt att man känner stark ångest och oro med bland annat svettningar och yrsel som följd. Detta kan leda till att personer som har fobi för att gå till tandläkaren i högsta mån möjligt undviker att utsätta sig för detta vilket i sin tur leder till att man får sämre tänder och därmed ökar sitt behov av att besöka tandläkaren.

I extremfall finns det tandläkare som utför arbetet då patienten är under narkos för att denne ska slippa vara närvarande under utförandet. Man kan också få hjälp i terapi eller med olika lugnande mediciner såsom lustgas och olika så kallade bensodiazepiner. Det kanske viktigaste är att man blir bemött på ett korrekt sätt av sin tandläkare och känner att man har kontroll över situationen.

Har man tandläkarskräck bör man se till att försöka jobba bort den. Att gå till tandläkaren är nämligen väldigt viktigt för hälsan och det kan bli mycket dyrt i slutändan om man undviker att gå dit allt för ofta. Ser man till att borsta tänderna ordentligt och att använda tandtråd slipper man dessutom de allra värsta ingreppen såsom exempelvis borrning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *