Tandvården i Sverige

Sverige är globalt sett ett väldigt bra land att bo i om man vill ha bra tänder, och det vill de flesta. Även om tandläkarbesök inte är bland det roligaste som finns så ska vi vara glada över att den finns och är så pass bra och utvecklad som den är. Befolkningen i Sverige har väldigt friska och hela tänder jämfört med många andra länder och en stor det av det beror på att vi har folktandvård.

Den tandvård som drivs och kontrolleras av landstinget i offentlig regi kallas för folktandvården. Hit kan alla medborgare i Sverige gå och det är gratis ända upp tills man fyller 21. Men även då skyddas patienterna av ett så kallat högkostnadsskydd så att kostnaderna för tandvården inte ska bli allt för höga. Tandvården i Sverige sköts regelbundet och brukar utföras på varje person med cirka 1-2 års intervaller beroende på hur friska tänder man har och om man har tandställning eller ej.

Folktandvården har funnits i Sverige sedan år 1938 efter att riksdagen år 1924 beslutade om att man skulle tillsätta en så kallad tandvårdsutredning eftersom tandhälsan i landet vid den här tiden var väldigt bristfällig hos den allmänna befolkningen. Från början var det bara barn som behandlades inom folktandvården men idag finns det även specialisttandvård samt tandvård för vuxna personer. Det finns idag en folktandvårdsorganisation som är övergripande i samtliga Sveriges 21 stycken landsting.

Inom folktandvården finns det också något som kallas för frisktandvård vilket omfattas av cirka 600 000 personer i Sverige. Det är där sådant som utredningar och förebyggande vård sker samt lagningar och utredningar. Frisktandvården utformas unikt efter varje persons behov och man uträttar ett personligt egenvårdsprogram för de personer som innefattas av frisktandvården. Det vanliga är att planen håller i 3 år och sedan görs om och förändras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *